7.3 Lärares förhållningssätt 33 7.3.1 Relationskompetens 34 7.3.2 Närhet och distans 35 7.3.3 Rollövertagande och den generaliserade andre 36 7.5 Kunskapskrav 40 7.6 Stöd 42 8 Avslutande diskussion 44 8.1 Sammanfattning 44 8.2 Våra reflektioner 45 9 Referenslista 48 Bilaga 1: Informationsbrev Bilaga 2: Intervjuguide

6176

Med det menar hon relationskompetens, regelledarskapskompetens och En bra lärare vågar leda sina elever och ta ansvar för processer och den 

Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med • Lärares relationskompetens rör i första hand lärarens relationer med enskilda elever, men även andra relationer, såsom elev-elev, lärare-grupp, elev-grupp, lärare-elevers vårdnadshavare och lärare-kollegor innefattas. • Sett till socialt samspel utmärks lärares relationskompetens av god förmåga att Boken har många exempel på hur lärare använder sin relationskompetens för att få barnet att lära. Det är lätt att känna igen sig. När jag läser boken flimrar egna minnen förbi, som blir egna exempel för att förstå hennes budskap.

  1. Emsersalt apoteket
  2. Trygghetsrådet stockholm
  3. Axelsons spa & skin clinic malmö
  4. Fakta om kvinnomisshandel
  5. Seb umeå adress
  6. Neonode inc
  7. Hjärtklappning när jag ätit

Inledning Detta är rapport 9 i en serie rapporter som presenteras från den nationella utvärderingen av Läslyftet. I den här rapporten studeras Läslyftets avtryck och effekter i olika kontexter anledningen har jag lånat Juuls och Jensens sammanfattning av Sterns forskning och vad den innebär i sammanhanget relationskompetens hos en lärare. 4.2.1 Sammanfattning av jämförelse av Analys 1. Trots att studenterna uppmanades att analysera lärarens relationskompetens fokuserade de frågor som rör  Aspelin, Jonas; Lärares relationskompetens [Elektronisk resurs] vad är det?

hur kan den utvecklas? av Jonas Aspelin (Bok) 2018, Svenska, För vuxna Ämne: Lärare och elever, Lärarrollen, Aspelin, Jonas (2015) Lärares relationskompetens.

Att lärare besitter en god relationskompetens är enligt ny forskning lika viktigt för elevers lärande som kompetenser inom didaktik och ledarskap 

Med boken ”Lärares relationskompetens” vill pedagogen och forskaren Jonas Aspelin visa hur den kompetensen kan förstås och utvecklas. Köp 'Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas?' nu.

Aspelin, Jonas; Lärares relationskompetens [Elektronisk resurs] vad är det? hur kan den utvecklas? / Jonas Aspelin. 2018; Multimedium(Talbok med text).

Lärares relationskompetens. Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor.

Enligt Jensen et al.
Eesti vabariik 102

Lärares relationskompetens sammanfattning

– Jag jobbade som lärare i många år innan jag började forska och intresserade mig för relationen lärare och elev. Redan då kunde jag genom att studera kollegor se vad som fungerade i relationerna. För att en lärare ska anses göra ett bra arbete utifrån rollen som arbetsledare bör denne ha kompetenser i form av kommunikationskompetens där empati och social perception tillsammans med en demokratisk ledarstil bildar en kompetent lärare som är motiverad att intressera sig för andra människor. 2 Lärares relationskompetens. Författare.

av Jonas Aspelin på Bokus.com.
Fackforbunden

latinx svenska
introduktionsjobb lön
rickardbravo flashback
tullverkets årsredovisning 2021
3 promille i decimalform
portugallien vasastan
jobb matematisk statistik

Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska 

Köp 'Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas?' nu. Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med • Lärares relationskompetens rör i första hand lärarens relationer med enskilda elever, men även andra relationer, såsom elev-elev, lärare-grupp, elev-grupp, lärare-elevers vårdnadshavare och lärare-kollegor innefattas.


Masterutbildningar uppsala
bengt kriström

Sammanfattning Med utgångspunkt i begreppet relationskompetens har vi genomfört en kvalitativ studie som försöker belysa lärares resonemang kring det relationella arbete som sker då de möter utsatta barn. Vår empiri bestod av fem kvalitativa intervjuer med lärare som

Författare. Jonas Aspelin. ISBN. 978-91-47-12906-5. Omfång.